Om bloggen

Bertil Häggman är jurist och författare, som publicerat över 150 böcker och tidskriftsartiklar på varjehanda språk sedan 1971 bland annat om konservativa idéer i USA och Europa, internationell terrorism (min bok “Terrorism – vår tids krigföring” utkom 1978) och geopolitik. Han har varit vice ordförande i Konservativt Idéforum.

Häggman har valt beteckningen Världsinbördeskriget för sin blogg. Med detta avses att det sedan 1789 pågår ett världsinbördeskrig inom den västliga civilisationen. Det började som ett europeiskt inbördeskrig för att under slutet av andra världskriget bli ett världsinbördeskrig (Global Civil War). Detta krig har sedan 2001 utvecklats mot ett globalt irreguljärt krig där framför allt Väst (den amerikanska och den europeiska civilisationen inom Väst) står mot en muslimsk terrorism. Det gäller idag framför allt att hitta ett västligt försvarskoncept som accepterar att vi möjligen är på väg bort från det Westfaliska statssystem, som uppstod i Europa på 1600-talet. Dagens världsinbördeskrig visar att de internationella terroristerna har lämnat strävan efter en stat som mål bakom sig. En stat är sårbar för angrepp och man har börjat inrikta sig mot växlande operationsbaser. På bloggen kommer konceptet “global guerrillas” att behandlas, som ligger nära “global civil war”. Språken på bloggen kommer att vara svenska och engelska.

Häggman förespråkar en aktiv amerikansk utrikespolitik och företräder tanken att USA i dagens värld är en hegemon, inte ett imperium. Med en framstegsvänlig konservatism som bas är han EU-vänlig. Utvidgningen av EU bör fortsätta, särskilt i Svartahavsområdet.

4 Responses to “Om bloggen”

 1. Dr. I. Leydon Says:

  Dear Mr. Haggman,

  I am very interested in obtaining more information on your (apparently self-published) Ernst Juenger title and look forward to hearing from you.

  Thank you.

  Cordially,
  Dr. I. Leydon

 2. Dr. I. Leydon Says:

  Please contact me at: il30 at hotmail.com

 3. go learn web98. Says:

  […]The information mentioned in the article are some of the best available […]……

  […]The information mentioned in the article are some of the greatest available […]……

 4. cafelearn72 Says:

  […]The information mentioned in the article are some of the best available […]……

  […]The information mentioned in the article are some of the greatest available […]……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: