Beowulfskvädets topografi – Sida 16 – Skandinaviskt Arkeologiforum

Castor!

Mkt intressant ang skilfingar och högsäten. Jag har tidigare diskuterat Aun och Främmestad. Kan herulernas järul-traditioner leva kvar i Främmestad (tydligen är det Västgötska Främmestad som avses)?

https://documents.tips/documents/varulv … ammer.html

”Det fanns sådana, som kunde göra »manulvar» av folk. En man brukar bli manulv; när han känner, att det kommer över honom, säger han, innan han springer sin väg: »Säj bara mitt namn!» När han kommer tillbaka efter sina förvandlingar är han »alldeles fördärvad». (Vgl., Främmestad. ULMA 3299:2, s. 29.)”

Bertil Haggman, Migracijske teme 15 (1999), 1-2: 215-227

ERULI INFLUENCE IN SOUTH SCANDINAVIA –
MIGRATION AND REMIGRATION

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& … 8319,d.bGg

“järul, järel, in the South Swedish district of Värend and the province of Blekinge. It would mean “hardy fellow or warrior” but is also a synonym for vaerul or varulv (werewolf). The connection is
hard to verify (and is to a great extent regarded as out of date by modern researchers), but it is strange that the word should be used exactly in the area believed to be the home of the Eruli after their remigration”
— Läs på skandinavisktarkeologiforum.org/viewtopic.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: