Archive for May, 2019

Beowulfskvädets topografi – Sida 16 – Skandinaviskt Arkeologiforum

May 31, 2019

Castor!

Mkt intressant ang skilfingar och högsäten. Jag har tidigare diskuterat Aun och Främmestad. Kan herulernas järul-traditioner leva kvar i Främmestad (tydligen är det Västgötska Främmestad som avses)?

https://documents.tips/documents/varulv … ammer.html

”Det fanns sådana, som kunde göra »manulvar» av folk. En man brukar bli manulv; när han känner, att det kommer över honom, säger han, innan han springer sin väg: »Säj bara mitt namn!» När han kommer tillbaka efter sina förvandlingar är han »alldeles fördärvad». (Vgl., Främmestad. ULMA 3299:2, s. 29.)”

Bertil Haggman, Migracijske teme 15 (1999), 1-2: 215-227

ERULI INFLUENCE IN SOUTH SCANDINAVIA –
MIGRATION AND REMIGRATION

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& … 8319,d.bGg

“järul, järel, in the South Swedish district of Värend and the province of Blekinge. It would mean “hardy fellow or warrior” but is also a synonym for vaerul or varulv (werewolf). The connection is
hard to verify (and is to a great extent regarded as out of date by modern researchers), but it is strange that the word should be used exactly in the area believed to be the home of the Eruli after their remigration”
— Läs på skandinavisktarkeologiforum.org/viewtopic.php

Kuyper in America: This Is Where I Was Meant to Be: Abraham Jr. Kuyper, George Harinck, Margriet Urbanus: 9780932914934: Amazon.com: Books

May 31, 2019

Kuyper in America: This Is Where I Was Meant to Be [Abraham Jr. Kuyper, George Harinck, Margriet Urbanus] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. In 1898, Abraham Kuyper (1837-1920) travelled from the Netherlands to the United States to deliver the Stone Lectures at Princeton Theological Seminary. He was gone for more than four months; during which time he wrote twenty-two letters to his wife Jo (and seven children) back home. These sometimes hastily penned personal letters allowed his wife and children to share his adventures
— Läs på www.amazon.com/Kuyper-America-This-Where-Meant/dp/0932914934

ÅRTIONDEN I DET PSYKOLOGISKA FÖRSVARET FRÅN 1975

May 28, 2019

Författaren Bertil Häggman har tidigare på denna blogg publicerat Del 3 av sina politiska memoarer. Här publiceras nu ett utdrag ur Del 4, som till skillnad från Del 1 (publicerad av Kindle Publishing House) är på svenska och behandlarförfattarens militära tjänstgöring, som han avslutade som stabsredaktör inom det psykologiska försvaret.

Till psykförsvaret och tiden i ToPF i södra Sverige

Det visade sig att mitt arbete till försvar av Sydvietnams frihet åren 1965 till 1975 skulle få betydelse för min fortsatta militära tjänstgöring. Först blev det dock en repetitionsövning vid Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro under maj månad 1973.

I början av 1970-talet kom jag i kontakt med major Anders Franchell, som hade en ledande ställning inom det militära psykologiska försvaret. Det ledde till att jag enligt ett förordnande den 1 februari 1975 blev stabsredaktör med placering vid det psykologiska försvaret (tjänstegrupp 2 det vill säga motsvarande fänrik, löjtnant eller kapten). I maj-juni 1975 genomgick jag en repetitionsövning (krigsförbandsövning) i Stockholm.

Jag sökte också medlemskap i ett förbund, som verkade för vidareutbildning av krigsplacerad personal inom det psykologiska försvaret. Sedan mitten av 1960-talet fanns det en organisation med detta syfte inom den militära informationstjänsten. År 1964 hade Sveriges Militära Psykförsvarsförening (SMIPS) bildats främst på initiativ av majorerna Anders Franchell och Bertil Flodin. SMIPS ingick liksom Fältartisterna i Personaltjänstförbundet (FPF), som verkade i den frivilliga befälsutbildningsverksamheten.

Under tiden visade det sig att SMIPS tilldelades allt för små medel för att kunna arbeta effektivt. Det ledde till att organisationen lämnade FPF och gick med i Centralförbundet för befälsutbildning (CFB). Vid årsstämman 1979 ändrades namnet till Totalförsvarets Psykförsvarsförbund (ToPF). Orsaken till namnändringen var bland annat att man i ökande utsträckning fick medlemmar, som hade uppgifter på andra områden än den militära informationstjänsten. Det var i samband med namnbytet, som jag blev medlem i den regionala föreningen ToPF i södra Sverige (förbundet hade fem regionala föreningar i stort sett efter dåvarande milo-indelning).

Stadgar för ToPF i södra Sverige antogs vid bildandet i november 1979 och enligt stadgarna skull verksamheten omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivillig personal ingående i totalförsvaret.

Förutom Försvarsstabens informationsavdelning engagerade sig även Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, som senare bytte namn till Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Per Landahl, SPF:s kanslichef medverkade regelbundet vid förbundets möten. Landahl var också under en tid efter sin avgång med pension ordförande i ToPF. Bland de uppgifter som SPF hade kan nämnas informationsforskning och upplysning i krislägen. Styrelsen ansvarade också för de opinionsundersökningar som gjordes för att mäta svenskarnas försvarsvilja och inställning till väpnat försvar av Sverige.

Vid slutet av 1970-talet och under 1980-talet var förbundets huvuduppgift att se till att medlemmarnas kunskaper bibehölls framför allt då press- och informationsofficerare, det vill säga stabsredaktörer. När det under åren kom allt fler medlemmar utan anknytning till det militära tillkom en ny uppgift för förbundet: att rekrytera, informera och utbilda frivilliga för totalförsvarets beredskaps- och krigsorganisation inom ramen för det psykologiska försvarets verksamhetsområden. Därmed skulle medlemmarna kunna krigsplaceras även under det civila försvaret som till exempel informationsbefäl.