Archive for May, 2010

TWO TIMES MACRODECLINE?

May 17, 2010

Will the first economic weakening (that started in 2008 and is supposed to end in the beginning of 2010) really change anything? Some governments fell and a some violence occurred. Thus George Friedman’s book The Next Hundred Years (2009) is of some interest as he predicted that the American hegemon will continue to be the leading power into the end of the twentyfirst century.

We can conclude that the world is not flat, it is pyramidical with the United States at the highest level. Then there are som great powers among them China and its holdings of U.S. Treasury Bonds. This development should be of utmost concern. No doubt the people’s republic is the second strongest power after hegemon USA. China is, however, a tyranny. This means that there are weaknesses built in and eventually, as all tyrannies, it will collapse. It is only a question of time. Before that the Chinese currency might loose its value, just as it did in China in 1945. Then there will be no need to worry about repaying debts to the elite in Peking. Russia did not change much since 2008 neither did India, Iran, North Korea and other democracies as well as authoritarian states.

Now a second financial crisis is upon us. This time it is Europe that is wobbly. What happened in Greece can happen in other countries of the Old Continent. What remains are some facts of geopolitics:

Demographic decline
Size and strength of economies
Presence of natural resources

For more on the subject of geopolitics see Sir Halford Mackinder’s later books and admiral Alfred Thayer Mahan’s crucial books on the influence of sea power in the world. Add to this works on air and space power.

Advertisements

SLÄPP DOKUMENTEN OM DE 18 OCH DE 50

May 16, 2010

Huvudstadsbladet, Helsingfors, publicerade den 12 mars 2010 en artikel om Högsta förvaltningsdomstolens handläggning av en ansökan att frige STASI-dokument och hur en fackpamp fick 70 000 D-mark för sina tjänster till DDR:s underrättelsetjänst. Hennes rapporter till den generalmajor som skötte kontakterna fyller sju mappar om 940 sidor hos finska SÄPO, det vill säga SKYPO.

I uppdraget ingick att fotografera amerikanska diplomaters bostäder i dåvarande Västberlin. Hon kartlade också bostäderna för den västtyska underrättelsetjänsten BND:s ledning. Andra rapporter handlade om finländska politikers samröre med polska Solidarnosc. Den fackliga damen spionerade också på Skyddspolisen (SKYPO). En av hennes rapporter avslöjade den politiska lojaliteten hos personal på det finska utrikesdepartementets biståndsavdelning. En del av hennes rapporter vidarebefordrades till KGB. Listan över den specialutbildning Kati (anm. hennes täcknamn) genomgick är omfattande. Skypo utredde 2002 hennes kontakter med den östtyska spionorganisationen. Hon förnekade då att hon var landsförrädare.

Dags att släppa akterna, tycks det, på de 18 i Finland och de 50 i Sverige, samtliga Stasiagenter i Finland och Sverige under det kalla kriget.

INSTÄNGDA I SITT LAND: STASI, TRELLEBORG OCH SASSNITZFÖRBINDELSEN

May 15, 2010

Ännu så sent som 1988 hade STASI hård kontroll på färjeförbindelsen Trelleborg – Sassnitz (dokument STASI-arkivet, Berlin 000061). Ansvarig huvudavdelning vid den östtyska spionorganisationen var huvudavdelningen HA XIX. Den hade till uppgift att övervaka bland annat sjöfart och se till att det inte flydde någon från det östtyska tyranniet. Trelleborgsövervakningen leddes av generalmajor Braun under den sista tiden före Berlinmurens fall 1989.

I dokumentet från den 4 augusti 1988 framgår att färjornas lastdäck var spärrade för östtyska medborgare som nu tilläts göra endagsutflykter med färjan. Vid infarten till Trelleborg låstes dörrarna till bil- och tågdäck.

STASI varnade för riskerna att endagsutflykterna kunde leda till försök att fly till Sverige:

Infolge der erheblichen Zunahme des Missbrauchs dieser Möglichkeit (anm. dagsutflykter på färjorna) zum ungesetzlichen Verlassen der DDR nach den Grenzsicherungsmassnahmen von 13.8.1961 (anm. Berlinmuren) …wurde diese…eingestellt. Zur Methode derartiger Handlungen (anm. flyktförsök) wurden folgende Erkenntnisse aus dem persönlichen Erleben von operativen Mitarbeiter (anm. agenter) unserer Diensteinheit uebermittelt:

-Das Abspringen von den Decks der Fähre in der Ostsee, insbesondere im Hafenbereich Trelleborg. Die Personen wurden durch bereitstehende Boote der schwedischen Seite an Bord genommen. Es bestand eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit.

-Es wurden Versteckmöglichkeiten in schwedischen Pkw’s und in Eisenbahnwagen/Ladungsbereich genutzt bzw. der Versuch dazu unternommen.

-Einzelpersonen versuchten die Flucht beim Entladevorgang in Trelleborg ueber die Dächer der Eisenbahnwaggons.

Dokumentet är undertecknat “Braun Generalmajor”.

Här noteras att en östtysk medborgare omkom då han försökte hoppa ner från färjans däck och skadades svårt. Han avled senare på sjukhuset i Trelleborg. Detta inträffade under 1960-talet.

Med den tidens politiska stämning av stöd till den östtyska regimen som rådde var det modigt av Expressen och Trelleborgs Allehanda att rapportera om den kransnedläggning som gjordes för att hedra den omkomne.

A NEED FOR CREATIVE DESTRUCTION IN THE BANKING SYSTEM?

May 15, 2010

The economic concept of creative destruction was developed by the economist Joseph Schumpeter. In the book Capitalism, Socialism and Democracy he used the term to describe the process of transformation that accompanies change. In his view free enterprise was the system that sustained economic growth worldwide.

The present crisis beginning with Greece illustrates that the successful model of creative destruction is also needed in the banking sector. A model for the new banking system could possibly be found in the origins of modern banking in the world, Italy. During the Renaissance the Italian banking system, then the leading in Europe, suffered several collapses but was successfully rebuilt.

For more reading see the mathematical formulas used to describe the concept in the paper by Richard Aghion and Peter Howitt in “A model of Growth through Creative Destruction”. The history of creative destruction formulas in New York City can be found in The Creative Destruction of Manhattan, 1900 – 1940 (1999). This experience is not limited to Manhattan but is important also in Europe (no country should be excepted) and Asia.

DET ÖSTGOTISKA ITALIEN

May 14, 2010

Inledning

Teoderik den store (omkr. 455 – 526), östgotisk konung i Italien under senmedeltiden, var en av de största germanska kungarna. Vid åtta års ålder sändes han som gisslan till Östrom. Här levde han under flera år och lärde sig bland annat beundra den antika kulturen

Teoderik efterträdde år 471 sin far och belönades med konsulsvärdigheten och en staty i Konstantinopel av den östromerske kejsaren. På uppdrag av kejsar Zeno i Konstantinopel angrep Teoderik år 488 med en östgotisk här Västrom. Syftet var att erövra Italien från Odovakar, som regerade i egenskap av riksföreståndare. Efter segern vid Isonzo år 489 ryckte hären in i Italien. Odovakar besegrades sedan på nytt vid Verona. Efter slaget vid Adda tvingades Odovakar sökas skydd i Ravenna. Riksföreståndaren kapitulerade där år 493.

Till sin försteminister utsåg Teoderik den lärde romaren Cassiodorus, som ytterligare informerade honom om forntidens vishet. Det var den romerske ministern som utarbetade Tedoriks tal, lagar och regeringsdekret.

I förhållande till den romerska befolkningen var Teoderik kejsarens ställföreträdare men i praktiken var han en självständig östgotisk härskare över Italien.

Domstolsväsendet

Romarna dömdes efter den romerska lagen och av de romerska domstolarna, som Teoderik bevarade. Den romerska senaten ärades och konsuler utnämndes, och de höga romerska förvaltningstjänsterna bibehölls. För goterna skipade gotiska hertigar och grevar rätt efter gotisk lag. Både goter och romare kunde dock överklaga till vad som motsvarar våra hovrätter.

På nytt åtnjöt nu Italien rättssäkerhet i kontrast till Västroms sista tid, då rättslöshet rådde. Italien kunde nu hämta sig efter den oroliga tid landet genomgått.

Klassiska minnesmärken i Rom skyddades och restaurerades. I Ravenna och Verona, som var kungens residens, tillkom nya praktbyggnader. Endast östgoterna gjorde krigstjänst medan romarna utövade fredliga yrken. Goterna bildade en krigarkast. De erhöll som lön inte bara mark utan också riklig sold.

Genom att östgoterna var arianska kristna accepterades de inte av den katolska kyrkan. Efter att den strängt katolske kejsaren Justinianus I tillträdde i Östrom år 518 inleddes en subversiv kampanj mot Teoderik.

Många germanska kungadömen

Under Teoderiks regeringstid kom många sändebud från andra germanska folk. Över hela den delen av världen spreds kungens hjälte- och härskarrykte. På de andra nya germanska rikena utövade Teoderik i Italien ett direkt inflytande genom beskickningar och giftermålsförbindelser med kungahus. Teoderik själv ansåg sig ha överhöghet över de andra germanska rikena.

Vid sin död begravdes Teoderik i ett imponerande mausoleum i Ravenna (nu S. Maria della Rotonda), som den östgotiske kungen själv låtit bygga. Det östgotiska Italien överlevde Teoderik men försvagades kraftigt.

Östrom mot det östgotiska kungadömet

År 535 sände kejsare Justinianus sin fältherre Belisarius till Italien, som genom den romerska befolkningens stöd lyckades bemäktiga sig en stor del av Italien. Rom föll år 536 i Belisarius’ händer.

Kung Vitigis, som var en av Teoderiks efterträdare, belägrades år 539 av Belisarius i Ravenna. Den östgotiske kungen förmåddes lämna Ravenna och östgoterna valde Ildibad, till kung. Sedan Ildibad mördats tog rugiern Erarik tronen. Sedermera kom Ildibads brorson Totila att bli en av östgoternas sista kungar.

Denne erövrade på nytt större delen av Italien och intog Rom år 546 men utrymde staden, som på nytt togs i besittning av östromerska trupper. Men Totila kom igen att erövra Rom och sökte fred med den östromerske kejsaren. Denne vägrade och sände truppförstärkningar till Italien och östgoterna kom slutligen att besegras militärt i slaget vid Taginae (Umbrien) år 552. Nu utropades Teja till östgotisk kung men denne besegrades i sin tur vid foten av Vesuvius samma år. En resthär av goter på omkring 1 000 man fick oantastade lämna Italien. Italiens erövring av Östrom fullbordades emellertid inte förrän år 553.

I Italien kvarvarande östgoter utvandrade norrut eller uppgick i den romerska befolkningen. En del östgoter sökte tjänst i väringagardet i Konstantinopel. De viktigaste källorna för östgoternas historia är verk av av Jordanes (Getica) och Prokopios.

ETT HISTORISKT SCENARIO

May 13, 2010

1919

Året var 1919. De vita hade segrat i det finska inbördeskriget och Gustaf Mannerheim var president av Finland. Generalen Nikolaj Nikolajevitj Judenitj och hans ryska trupper marscherade in i Petrograd (nuvarande St. Petersburg). Winston Churchill hade sett till att det fanns rikligt med krigsmaterial tillgängligt: stridsvagnar, artilleri, flyg och transportfordon från engelska krigsförråd. Huvudarbetet hade gjorts av 50 000 finska frontkämpar med krigserfarenhet från inbördeskriget och svenska frivilligförband, men av psykologiska skäl stannade dessa enheter utanför stadsgränsen. De nordiska trupperna hade letts av Mannerheim. Ett år senare föll bolsjevikregimen i Moskva under trycket från amiral Koltjaks trupper i öster, som gick till gemensamt angrepp med tjeckiska trupper från Sibirien. Andra vita styrkor slöt till från söder och Murmansk i norr. Året efter hölls fria val från Vladivostok i öster till Minsk i väster.

Naturligtvis är skildringen ovan inte historiskt riktig. Det hade kunnat bli möjlighet om första världskrigets segrarmakter satsat på enighet och visat beslutskraft.

De finska motståndskämparna

De frontkämpar som hyllats i Finland ingick ursprungligen i en milisorganisation, som i sin tur hade ordningskårer, som bildats 1917 i Finland, som kärna. De döptes senare om till skyddskårer. Chef blev generallöjtnanten Gustaf Mannerheim, som hade återvänt från Ryssland, där han tjänstgjort på höga poster under första världskrigets inledningsskede. Skyddskårerna var frivilligförband och kompletterades senare med värnpliktiga. I de vita väpnade styrkorna ingick också de så kallade jägarna, som utbildats i Tyskland. Skyddskårerna hade först Österbotten som basområde. De första åtgärderna var att avväpna de ryska soldater, som fanns i området (Finland hade varit ryskt sedan 1809). Uleåborg och Brahestad intogs den 3 februari, Torneå och Kemi tre dagar senare. Separata vita styrkor opererade i Savolax och Karelen.

Organiserandet av de vita styrkorna var initierat av Finlands då lagliga regering och riksdag (den s.k. Vasasenaten), med säte i Vasa. Nu inleddes ett inbördeskrig, som ledde till borgerlig seger.

De röda motståndarna förblev passiva till februari och det var inte förrän i mars 1918 man började angripa vid Bottniska viken. Huvudmålet för de vita var att erövra det revolutionära Tammerfors, som stormades och intogs.

I Savolax och Karelen pågick separata strider och samtidigt som Tammerfors föll hade de vita framgångar i öster. Den tyska s.k. Östersjödivisionen om ca. 9 500 man ledd av generalmajoren R. von der Goltz landsteg i april i Finland vilket ledde till ytterligare stärkande av skyddskårernas ställning. Divisionen stationerades i Hangö. Sedan Helsingfors intagits utsattes de röda för ett hårt tryck och tvingades retirera norrut. Efter ytterligare framryckningar av skyddskårerna och tyska förband framtvingades ytterligare reträtter och den 28 april föll Viborg. Efter stadens fall bröt de röda fronterna samman. Skyddskårerna uppgick till mellan 70 000 och 80 000 man. Den 16 maj hölls segerparad i Helsingfors.

Bolsjevikhotet och planerna på världsrevolution

Utvecklingen i Ryssland under 1919 följdes i Finland med oro, särskilt vad som hände i Petrograd. Lenin hade förklarat att världsrevolutionen stod för dörren (kommunistledarens “Brev till Europas och Amerikas arbetare” den 24 januari 1919.

Den svenske sjöministern Erik Palmstierna skrev i sin dagbok:

“Bolsjevikregeringen går mot sitt fall. Arkangelsk-armén är starkare än man tror. Finnarna avskär Murmanskbanan. Esterna går fram jämte en rysk armé mot Petrograd, polackerna är i rörelse, rumänerna nalkas Budapest, och Koltjakarmén är snart vid Volagalinjen. Den inre upplösningen tilltar även…Vilken lättnad, om världen befrias från denna mara.”

Världen hade besparats mycket blodsutgjutelse, om Palmstiernas förhoppningar hade infriats.

STASI IN SWEDEN :A COMMISSION NEEDED BEFORE THE ELECTIONS

May 12, 2010

The Swedish government is probably considering a commission to investigate STASI activities in Sweden already before the September 2010 election. The Administrative Supreme Court will hopefully soon decide in a pending case on the release of the documents on the 50 STASI agents that operated during the Cold War in Sweden. A Swedish professor has asked the Swedish Security Police (SAPO) to hand over the files, but it refused. The case is now ready for a final decision.

Meanwhile a lower Danish court last Friday in a decision fined a Danish professor who had claimed that the social democratic journalist Joergen Dragsdahl had been a Soviet agent. The Danish Police Intelligence Service (PET) had in the 1980s regarded Dragsdahl as a Soviet agent. A Danish parliamentary commission had earlier tried to hide the fact the Dragsdahl most likely was a Soviet agent.

So the question is if the Swedish parliament can be trusted to lead the commission? A better solution in the Swedish case would be to have an official government investigating commission.

ÖSTERSJÖVECKORNA – STASIS REKRYTERINGSBAS

May 12, 2010

Ett av den östtyska regimens viktigaste vapen i förhållande till Skandinavien i försöken att bli diplomatiskt erkänd stat var Östersjöveckorna, som avhölls varje sommar från 1958 till strax innan regimen kollapsade. Många kom frän Sverige men också Finland. En representant för Finlands TV Kultur, herr Jokinen, lovordade de östtyska försöken på uppdrag av Sovjet att få till stånd en europeisk säkerhetskonferens. Östersjöveckorna var framför allt ett verktyg för STASI, som hade uppdrag att bevaka men också att rekrytera agenter.

1987 besökte Lisbet Palme som hedersgäst ett evenemang i centrala Stralsund i norra Tyskland.

Vid Östersjöveckan den 7 till 12 juli 1974 deltog 137 från Sovjet, 782 från Sverige, 237 från Finland, 720 från Norge och 840 från Danmark. Bland de finska delegaterna fanns Anna-Liisa Hyvönen, professor Olavi Lähtenmäki och Seppo Tikka (här hänvisas till professor Gösta A. Erikssons bok, DDR, Stasi och Sverige (2000) och akter från Stasiarkivet i Berlin och den regionala motsvarigheten i Greifswald i norra Tyskland. Tidigare bidrag om Stasi och Sverige på denna blogg är hämtade ur samma arkiv.

SCHLAGER, SEGELREGATTOR OCH BÅTMODELLER: SED OCH STASI LÅG BAKOM

May 11, 2010

Östersjöveckorna i Östtyskland hade många sidor. Alla gillades av STASI. Så här kunde det stå i en rapport:

Der Schlagerfestival wurde von B.B. aus Göteborg gewonnen und den Ostseepokal im Speedway holte sich T.H., Gislaveds MK. Ebenfalls gab es eine schwedische Beteiligung bei den Segelregatten und bei den Wettkämpfen der Schiffsmodelle.

Vem var det som organiserade allt det här?

Die technischen Angelegenheiten fuer die Touristen lag in den händen von Baltor AB, die fuer 1.100 schwedische Touristen Reisen Vermittelte, von denen 600 das erste mal an einer Ostseewoche teilnahmen. Ueber die Hälfte der ausländischen Touristen waren Schweden, und alle waren im Badeort Kuehlungsborn untergebracht. Von den Schweden kamen 225 in 100 eigenen Wagen.

Als Repräsentanten und Gäste des Komitees (anm. den svenska organisationskommittén) nahmen Teil: H.P.M, F.L, T.S., G.K. und N.B., Stockholm, C.J., Göteborg, und G.P., Karlskoga.

Under Östersjöveckan utgavs tidningen Ostseepost, som utkom dagligen. De svensk redaktionsmedlemmarna var B.L., E.V., T.B., C-G. L. och B.K.

Då det gäller svenska tidningars publicitet om Östersjöveckan noteras att:

Walter Ulbrichts (anm. Östtysklands dåvarande tyrann) Rede anlässlich der Eröffnung der Ostseewoche wurde in neun Zeitungen behandelt (anm. i rapporten sägs inte i vilka tidningar nyheten publicerades) und die gleiche Anzahl hatte Notizen ueber die Beteiligung schwedischer Reichtagsabgeordneter an der Ostseewoch veröffentlicht.

UR STASIS ARKIV: RIKSDAGEN OCH SJ

May 11, 2010

Här återges ett avsnitt ur ett STASI-dokument från 1960-talet:

Von schwedischer Seite nahmen…Mitglieder des Reichstags…teil: G R (Kommunistische Partei), L R-I (Sozialdemokratische Partei), E C (Sozialdemokratische Partei), A J (Sozialdem. Partei) und B E K (Sozialdem.-P.).

Det var inte bara riksdagsmän som ställde upp. Det kan finnas anledning att återkomma till andra organisationer.

Rapporter gick direkt till STASI-chefen Erich Mielke när det gäller kontakterna med SJ:

Minister fuer Staatssicherheit
Genossen Armeegeneral Erich Mielke
Normannenstrasse 22
Berlin

Bei effektivstem Valutaeinsatz könnte…das Volumen des Tourismus nach Schweden um etwa 1.500 bis 2.000 Reisen jährlich erhöht werden.

Fuer eine Meinungsäusserung zu diesem Vorhaben wäre ich dankbar.

Mit sozialistischem Gruss

Der Minister fuer Verkehrswesen