BEHÖVER DET GODA LIVET FÖRSVARAS? : NÅGOT OM EN BOK AV JOHAN NORBERG

Johan Norberg är anställd på den amerikanska tankesmedjan Cato och en stark försvarare av kapitalism, frihandel och globalisering. Det finns föga anledning att kritisera honom på de punkterna. Om globalisering leder till en världsstat skulle det i sin yttersta konsekvens innebära ett allvarligt hot mot parlamentarisk demokrati. Vad skulle hända om en tyrann i denna möjliga världsstat rycker åt sig makten? Vad händer med politiken i världsstaten?

I sin senaste bok Den eviga matchen om lyckan – ett idéhistoriskt referat (Natur & Kultur, 2009) har Norberg valt att i populära termer gör ett svep över mer än 2000 år av västerländsk idéhistoria. Syftet är gott men det finns anledning att betrakta hans beskrivning av Platon närmare. För författaren är han en anhängare av diktatur. Staten skall ha all kontroll. Dessutom är han enligt Norberg ”militarist”. Den första frågan måste bli: hur har det varit möjligt för Platon att förbli filosofins superstar om han bara var diktaturanhängare?

I boken reflekteras den gamla uppdelningen mellan nutida beundrare av Platon och Aristoteles. Den förre insåg vikten av militärt försvar och nationell säkerhet. Det intresserar inte Norberg mycket. Kapitalism och ett fritt marknadssystem är viktigt i försvaret för den globala friheten och demokratin. Utan en stark ekonomisk grund saknas möjligheten att bygga upp ett starktförsvar för frihet och demokrati, något som Norberg tycks sakna insikt om.

Norberg tillgriper den vanliga metodiken. Ett eller två citat räcker och sedan är Platon placerad där han tycks hör hemma – bland diktaturförsvararna. Inte ett ord om Platons skarpa kritik av tyranni. Betydelsefullt är också, om man som Norberg vill ge en nidbild av den grekiske mästerfilosofen, att inte redogöra för den tänkbara förändringen av synen på demokrati i Lagarna. Den atenske besökaren i denna Platons sena bok rekommenderar en detaljerad lagstiftning för en tänkt stat som ger andra än filosoferna makt. Platon hade knappast ägnat så mycket tid åt formuleringarna i boken om han inte trott att bildandet av ett politiskt samhälle, där inte bara eliten hade inflytande. Kanske var det så att han mot slutet hade kommit fram till att det var värt att satsa på att reformera de grekiska statsstaterna?

I stället för att teckna en nidbild av Platon kunde Norberg ha givit en mer nyanserad bild av giganten i västerländsk filosofi. Kanske kan man använda Winston Churchill som sentida förebild. Han var engelsk adelsman och inte särskilt starkt inriktad på jämlikhet. I en värld som hotades av tyranni blev han den kanske störste försvararen av demokrati i modern historia. Tyrannen stod på höjden av sin makt. Kontrasten mellan statsmannen och tyrannen är en av vår tid största lärdomar. Den stora tragedin var att segern över tyrannen Hitler ledde till ett lika stort hot mot demokratin i Stalins gestalt. Churchill gjorde vad han kunde efter andra världskriget för Greklands överlevnad som fri nation och talet i Fulton, Missouri, var en varning inför vad som komma skulle.

Churchill var från den engelska eliten. Före andra världskriget krävde han upprustning i England så att man kunde försvara sig mot den nazistiske tyrannen. Platon varnar för riskerna av ett svagt försvar. Det gör honom inte till en ”militarist” som i Norbergs bok.

Den konservative engelske premiärministern var inte bara en stor statsman som kunde fatta avgörande beslut. Han var också filosof. I Staten skrev Platon: ”Om inte filosoferna blir kungar i staterna eller de som nu kallas kungar och härskare blir filosofer i ordets sanna och fulla betydelse – om inte politisk makt och filosofi går samman och alla de naturer som nu enbart strävar efter ettdera utestängs med våld – då blir det aldrig slut på olyckorna för staterna, inte heller för människosläktet, tror jag.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: