STASI INFILTRERADE TIDNINGSKONCERNEN SPRINGER I TYSKLAND

Nu har den kommit. Boken som visar att östtyska Stasi hade Västtysklands största dagstidningar i kikarsiktet (J. Staadt-T.Voigt – S. Wolle, Feind-Bild Springer – Ein Verlag und seine Gegner (Göttingen 2009, 328 sidor, 19.90 Euro).

Författarna beskriver för första gången i detalj hur Stasi och DDR gick tillväga för att smutskasta Springer och hans anställda. Det finns inga bevis för att Stasi låg bakom angreppen i väst från det socialistiska tyska studentförbundet (SDS). Stasi hade dock två infiltratörer i vänsterextremistiska Berliner Extra-Dienst.

Kampanjen mot förlaget och tidningarna inleddes redan på 1950-talet. Det började med ett tal av SED-chefen Walter Ulbricht i april 1966 med häftiga angrepp. Det fanns till och med planer på en vänstertidning i Berlin för att motarbeta Die Welts och Bilds inflytande.

Så kom skotten i juni 1967 under shahens besök i Västberlin. Det var en Stasi-infiltratör inom Västberlinpolisen, Karl-Heinz Kurras, som höll i vapnet, har det senare visat sig. SED finansierade ett filmangrepp på Springers person. Sedan var det dags att sprida ryktet om att förläggaren hade haft hjälp av en mystisk SS-skatt för att bygga upp sitt pressimperium. I huvudpartitidningen Neues Deutschland i öst avporträtterades Axel Springer som en spridare av lögner, hets och brutalisering. Namnet stavades med SS-runor och dollartecken. Den ovannämnda filmen belönades 1970 med ett östtyskt filmpris.

En Stasiplan (utformad av Markus Wolf, chefen för det östtyska utlandsspionaget) var att med hjälp av ett förfalskat intyg påvisa att den av Östberlin hatade förlagschefen var psykiskt störd. Det finns en anteckningar i akterna att desinformationsexperter i Östtyskland skulle skapa en falsk akt med uppgifterna.

En kvinnlig källa (Grunewald) för uppgifter om förläggaren från nära håll fanns på plats. Hon var anställd som sekreterare och skötte Springers privatkorrespondens. Under åren blev det många kopior av brev och interna protokoll: brev till Israels generalkonsul i Hamburg, manuskriptet till ett tal om Berlinfrågan och kopior av överföringar av medel till en sovjetisk dissident. Stasi-möten med infiltratören ägde rum under 1977. Kontakten med Grunewald från DDR blev rikligt belönad med ersättningar i D-mark och infiltratören fck dyrbara gåvor.

Från förlaget i Västberlin fick Stasi inte bara rapporter genom infiltratörer. Omfattande information gick till spionorganisationen genom egen telefonavlyssning. Av några rapporter framgick att det fanns omfattande motsättningar inom personalen.

En del av DDR-propagandan mot Springer gick ut på att hans tidningar hade en propagandistisk funktion. De förde ett, som man uttryckte det, psyologiskt krig mot fred och socialism.
En berömd åtgärd i tidningen Die Welt var att alltid skriva DDR inom citattecken. Under 1960- och 1970-talen vågade tidningen gå emot tidens strömningar. Vid murens fall visade det sig att det varit riktigt av Axel Springer att inte erkänna den östtyska diktaturen.

Författarna har haft tillgång både till Stasiarkivet i Berlin och Springerförlagets arkiv.

One Response to “STASI INFILTRERADE TIDNINGSKONCERNEN SPRINGER I TYSKLAND”

  1. go learn web98. Says:

    […]The information mentioned in the article are some of the best available […]……

    […]The information mentioned in the article are some of the greatest available […]……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: