JAN GUILLOU VAR KGB-AGENT

Nu är det bekräftat som länge misstänkts: Jan Guillou var under slutet av 1960-talet hemlig agent för den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB. Avslöjandet kommer i dagens Expressen. Under fem års tid hade Guillou hemliga möten med bland andra den sovjetiske KGB-officeren Jevgenij Gergel. Guillou har medgivit och uppger att han kvitterade för sin ersättning från Sovjetambassaden.

Den svenske bestsellerförfattaren anmäldes av en journalistkollega. Han var anställd vid Expressen och omkom under ett uppdrag i Uganda. Lembergs kontakt med Säpo ägde rum 1967, då en fyrsidig promemoria lämnades över. Kontakten med KGB hölls till 1972.

I oktober 1973 skrev professor Stefan Dedijer i Lund ett artikelmanus, som han sände till Dagens Nyheter. Det blev refuserat. Det var en fiktiv KGB-rapport:

Memorandum from: Ivan Severenko, Chief of Swedish Division KGB
Re: Book by Peter Bratt, “IB och hotet mot vår säkerhet”
To: Politej Zapachi Chief North West Europe Division KGB

Question 4: Can we recruit Bratt or/and his colleague Guillou to work for us directly or can we use them through a “cover organization”.

Answer: Have given considerable thought to this – have studied carefully the social background, the personality of both of them. Of course the pronounced trend of the young radicals here and elsewhere in the West to look critically on their society from a “marxist”, revolutionary” point of view, their tendency to consider any “socialism” is better than what they have, leaves us some opportunity for recruitment. Unfortunately, I do not think that these two can be recruited on ideological grounds…I shall discuss using the Cuban cover to test possibility of indirect recruitment. But I have no great hopes.

Den fiktive KGB-chefen var alltför pessimistisk. Det hade varit en rekrytering redan 1967 och det pågick till 1972.

I min bok Medlöparna (1991) finns Jan Guillou med men jag kunde inte ana när jag skrev boken att han verkligen varit KGB-agent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: