VÄRLDSÖNS HISTORIA – EN JÄMFÖRANDE KRONOLOGI

Denna synopsis får inte kopieras och publiceras utan författarens tillstånd.

Definition av termen världsön

Först använd av den brittiske geopolitikern Sir Halford Mackinder, som 1919 beskrev den som världens största landområde bestående av Europa, Asien och Afrika. Den brittiske civilisationsforskaren eller makrohistorikern delade upp världsön i två delar, som i sin helhet på klassisk grekiska kallades oikoumene.

Den västliga oikoumene avgränsades av Uralbergen och Kaspiska havet i öster och av Sahara i söder med dess mellanöstliga förlängning. Den östliga oikoumene på världsön var Kina och Fjärran östern. En sydlig oikoumene bestod framför allt av den indiska subkontinenten.

Kronologi

3000 f Kr

Södra delen av världsön: pyramiderna byggs i Egypten. Papyrus börjar användas för skrift.
Kina: den kinesiska civilisationen utvecklas.

2000 f Kr

Södra delen av världsön: Abraham, Hammurabi, Trojanska kriget
Kina: skrivsystemet utvecklas

1000 f Kr

Norra delen av världsön: Homeros

500 f Kr

Norra delen av världsön: Sokrates, Platon
Kina: Konfucius

250 f Kr

Norra delen av världsön: den romerska republiken
Kina: landet enas

Omkring Kristi födelse år 0

Norra och södra delen av världsön: det romerska imperiet
Kina: papper uppfinnes, den stora muren byggs

300 e Kr

Södra delen av världsön: den indiska kulturen blomstrar
Kina: inre stridigheter

500 e Kr

Norra delen av världsön: det romerska riket i väst går under, gotiska stater upprättas i Italien och Spanien
Kina: återförening

700 e Kr

Norra delen av världen: den anglo-saxiska kulturen blomstrar
Kina: kulturen utvecklas (konst och litteratur)

1000 e Kr

Norra delen av världsön: Kontinentaleuropa under angrepp från vikingar i norr, magyarer i öst och araber i söder. Omkring 900 skrivs hjälteeposet Beowulf i England
Kina: svag militärmakt under perioden Norra Song

1200 e Kr

Norra delen av världsön: Ukraina och Ryssland erövras av mongolerna
Kina: mongolinvasionen

1500 e Kr

Norra delen av världsön och Amerika: Columbus och upptäcksresor
Kina: Mingdynastin

1600 e Kr

Norra delen av världsön: religionskrig
Kina: Manchudynastin grundas. Landet erövras utifrån.

1700 e Kr

Amerika: självständighetsförklaringen och författningen
Europa: den franska revolutionen och terrorn, Napoleons världserövringsförsök
Kina: stor befolkningstillväxt

1800 e Kr

Amerika: inbördeskriget 1861 – 65
Europa: restauration och revolutionsförsök (Västeuropa, Ryssland)
Kina: Manchudynastin försvagas

1900 e Kr

Amerika, Europa: de båda första världskrigen börjar i Europa. Ett europeiskt inbördeskrig har pågått sedan 1789.
Kina: republiken Kina grundas, inbördeskrig och kommunistiskt maktövertagande

2000 e Kr

Amerika: Förenta staterna blir hegemon
Europa:kontinenten enas, Ryssland står utanför

2100 e Kr

Amerika: Förenta staterna fortsätter som hegemon i förbund med andra stormakter
Kina: landet befrias från kommunistiskt styre

-oo-

Ett intressant scenario 1830 – 2603 står att finna i John J. Reillys bok Spengler’s Future – An Outline of the Next Seven Centuries of Western History, as suggested by Comparison with the Life Cycles of Four Other Civilizations (1993), 198 sidor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: